Spoločnosť RESTAB s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Kontaktujte nás. Sme tu pre Vás +421 910 91 77 90 (Po - Pia 8:00 - 17:00)
 • Ekologické produkty
 • Komplexné riešenia
 • Individuálny prístup

Váš partner pre retenčnú stabilizáciu povrchov a zelené strechy

Výhradný distribútor 

produktov (www.ekoprd.eupre retenčnú stabilizáciu  povrchov v republikách: Česko, Slovensko, Maďarsko, Ukrajina, Švajčiarko, Rumunsko

Retenčná stabilizácia povrchov

 • Spevnenie pôdy
 • Stabilizácia povrchu
 • Ochrana proti erózii
 • Renaturalizácia
 • Riešenia ochrany proti erózii
 • Environmentálne neutrálne
 • Regulácia hydrologickej rovnováhy
 • Retenčná stabilizácia povrchov zhodných s prírodným povrchom

V dnešnom stavebnom priemysle význam ekonomických a ekologických konceptov pre ochranu proti erózii s jednoduchou inštaláciou a dlhodobým efektívnym posilňovaním stále rastie.

Ekologické spevnenie pôdy – retenčná stabilizácia povrchu - príspevok k neporušenému prostrediu

Vývoj ekologických materiálov medzitým umožnil umiestniť vysoko nosné bloky spolu s ďalšími vhodnými komponentmi systému na vodorovné povrchy, ale aj na šikmé povrchy. Všetky bloky systému ECOPRD (ekologická plastová retenčná dlažba) sú vyrobené zo 100% recyklovateľného materiálu a spĺňajú vysoké požiadavky na inštaláciu na vodorovné povrchy, ale aj na plochy vo svahu.

Ako ochranné opatrenia proti erózii sa osvedčili v praxi a otvárajú tak široké pole pre ich použitie.

Možnosti použitia

Napríklad: Parkoviská, cesty, chodníky, letiská, heliporty, prístupové cesty do garáží, otvorené garáže, protipožiarne prístupové cesty, budovanie prístupových ciest, záhradné a poľnohospodárske budovy, parkovacie cesty, parky, spojovacie cesty, umyvárne, prívesy a prívesy a mnoho ďalších ďalšie možnosti.

Výhody

 • Rýchla a ľahká inštalácia systému
 • Nízke náklady na prepravu a inštaláciu vďaka nízkej vlastnej hmotnosti
 • Trvalé zhodnotenie na základe výroby z recyklovateľných plastov
 • Ekologické spevnenie povrchu bez utesnenia povrchu
 • Vysoká absorpcia dažďovej vody
 • Veľká nosnosť / zaťažiteľnosť
 • Vysoká odolnosť proti poveternostným vplyvom, odolná voči UV žiareniu, kyselinám a zásadám (posypové soli, amoniak, kyslé dažde, alkohol atď.)
 • Opticky dokonalý vzhľad
 • Účinnosť testovaná na mnohých príkladoch v praxi !!!

Stabilizácia svahov a hrádzí

 • Stabilizácia svahu
 • Stabilizácia pôdy
 • Stabilizácia povrchu
 • Ochrana voči povodniam
 • Renaturalizácia
 • Riešenia ochrany proti erózii
 • Ekologicky neutrálne
 • Regulácia hydrologickej bilancie
 • Spevnenie plôch identické s prírodným povrchom

Vo výstavbe ciest, poľnohospodárskej a vodohospodárskej výstavbe dnes stále narastá význam ekonomických a ekologických konceptov na ochranu voči erózii s jednoduchou montážou a dlhodobo účinným spevnením svahov a hrádzí.

Ekologické spevnenie pôdy - príspevok k intaktnému životnému prostrediu

Vývoj ekologických materiálov umožnil medzičasom položenie vysoko zaťažiteľných blokov spolu s inými vhodnými systémovými komponentmi na horizontálnych plochách, ale aj na plochách so sklonom. Všetky bloky systému ECOPRD (ekologická plastová retenčná dlažba)  sú zhotovené zo 100 % recyklovateľného materiálu a spĺňajú vysoké požiadavky pre montáž na horizontálne plochy, ale aj na plochy so svahovitosťou.

Ako ochranné opatrenia voči erózii osvedčené v praxi a tým otvárajú široké pole pre svoje použitie.

Možnosti použitia v oblasti riešenia ochrany proti erózii

 • Svahy a hrádze ohrozené eróziami
 • Hrádze odpadových háld z povrchových a podzemných baní
 • Násypové hrádze priehrad
 • Ochranné hrádze a pobrežné hrádze stojatých a tečúcich vôd
 • Hrádze zachytávacích nádrží vsakovanej alebo dažďovej vody

Výhody

 • Rýchla a jednoduchá montáž systému
 • Nízke náklady na transport a montáž v dôsledku nízkej vlastnej hmotnosti
 • Trvalé zhodnocovanie na základe výroby z recyklovateľných plastov
 • Retenčná stabilizácia povrchu
 • Trvalá ochrana na základe zatrávnenia s ochranou alebo s okamžitou ochranou v dôsledku vopred vykonaného zatrávnenia dlažby
 • Vysoká vsiakavosť zrážkovej vody
 • Vysoká zaťažiteľnosť
 • Vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom, odolný proti vplyvom UV, proti kyselinám a lúhom (posypovým soliam, amoniaku, kyslým dažďom, proti alkoholu atď.) - Opticky dokonalý vzhľad

Efektívnosť otestovaná na mnohých príkladoch v praxi !!!


Jazdecké plochy

 • Príprava jazdeckej plochy
 • Optimalizované pre účel použitia
 • Perfektne zosúladené
 • Odolné voči počasiu
 • Ekologické
 • Ľahká údržba

Evolúcia v jazdeckých plochách pokračuje!

Na základe konzekventného vývoja jazdeckého sortimentu po dlhoročnom výskume a vývoji prinášame na trh kompletný systém jazdeckých plôch, ktorý je jedinečný tak v súhre kvality, funkcionality a servisu, ako aj v pomere cena a výkon.

Reprezentujeme systém jazdeckých plôch „all-in-one“ („všetko v jednom“) pre všetky bežné použitia v jazdeckom športe. Systém pozostáva z nového konceptu nášľapovej vrstvy a z overeného systému na spevnenie plôch. Tieto dva systémy v jednom Vám zaručia, že budete profitovať zo všetkých výhod optimálne navzájom zosúladeného systému jazdeckých plôch.

... perfektne zosúladený, odolný voči poveternostným vplyvom a ekologicky neutrálny...

 • Jeden z najspoľahlivejších systémov na spevnenie plôch v európskom jazdeckom športe.
 • Drezúra, parkúr alebo westernové jazdenie –každá z týchto disciplín kladie rôzne požiadavky na kvalitu a vlastnosti jazdeckej plochy.
 • Na základe optimálneho a odborného zosúladenia kremičitých pieskov a prísad, získa Vaša jazdecká plocha potrebný výbrus a umožní jazdcovi a koňovi maximálny komfort jazdy a je základom pre úspešnú a spoločnú výkonnosť.
 • Odolný voči poveternostným vplyvom nezávisle od ročného obdobia.
 • Jazdíte celý rok na vynikajúco preparovanej a funkčnej jazdeckej ploche. Na základe použitia ekologických prísad je nášľapová vrstva chránená a zaručuje aj pri intenzívnych zrážkach bezproblémový prístup na jazdeckú plochu.

Obsahuje

 • vysoko kvalitné prísady a piesky
 • odolnosťproti poveternostným vplyvom nezávisle od ročného obdobia
 • nedochádza k tvorbe kaluží a blata
 • minimálne otlačky po kopytách
 • minimálna nároky na údržbu
 • absolútne ekologicky neutrálny
 • Funkcie povrchu
 • elastický a robustný
 • minimalizovaná záťaž kĺbov a šliach
 • regulácia vody

Nášľapové vrstvy a prísady

sú prispôsobené požiadavkám a disciplínam jazdeckého športu, ktoré rozlišujeme v našom sortimente.

Štandardné nášľapové vrstvy, ktoré ponúkame,sú na základe individuálnej špecifikácie a zároveň tvorené ako pre vnútornú, tak aj vonkajšiu variantu.