Spoločnosť RESTAB s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Kontaktujte nás. Sme tu pre Vás +421 910 91 77 90 (Po - Pia 8:00 - 17:00)
 • Ekologické produkty
 • Komplexné riešenia
 • Individuálny prístup

Projekcia a inžiniering

Projekcia sa prevažne venuje stavbám na bývanie.

Od malých rodinných domov až po veľké bytové domy, no nie sú nám cudzie ani priemyselné haly alebo iné objekty.

Každý individuálny projekt pozostáva z viacerých fáz, pričom niektoré je niekedy možné zlúčiť:

Architektonická štúdia

Architektonická štúdia predstavuje prvú základnú fázu každého projektu. V tejto fáze zisťujeme hlavné požiadavky klienta, zaoberáme sa dispozičným riešením objektu, pochopením lokality (genius loci) a analýzou možností pozemku investora. Pokiaľ má klient už pomerne jasnú predstavu o budúcej stavbe, tak sa ju snažíme v tejto etape čo najvernejšie preniesť na papier.

Projekt pre územné rozhodnutie

V tejto fáze projektu nadobúda budúca stavba už konkrétnejšie parametre - je presne definovaná maximálna výška objektu, odstupy od hranice pozemku a okolitých budov, dispozičné riešenie objektu, konštrukčné výšky, body pripojenia na inžinierske siete, predbežný návrh statiky, požiarnej ochrany, zdravotechniky, kúrenia atď. Pri rodinných domoch, ktoré spadajú pod "jednoduchú stavbu" sa zlučuje projekt na územné konanie zlučuje s projektom na stavebné povolenie alebo projektom pre realizáciu stavby (nespracováva sa).

Projekt na stavebné povolenie

Tento projekt je dôležitý najmä z hľadiska vydania stavebného povolenia od príslušného stavebného úradu. Projekt na stavebné povolenie je vypracovaný do takej miery, že je podľa neho možné stavbu realizovať, ale s istými obmedzeniami. Hlavne pri väčších a zložitejších stavbách je úroveň projektu na stavebné povolenie nedostačujúca (z tohoto dôvodu majú seriózni developeri vždy realizačný projekt podľa ktorého stavbu realizujú). Projekt na stavebné povolenie sa spracováva obvykle v mierke 1:100.

Projekt pre realizáciu stavby

Je poslednou, a z hľadiska samotnej prípravy stavby najdôležitejšou fázou. Oproti projektu na stavebné povolenie obsahuje navyše aj výkazy výmer a prvkov a vybrané kritické konštrukčné detaily. Spracovaný je v mierke 1:50, niektoré časti až 1:20, obsahuje podrobnú technickú správu a prehľadne položkovito spracovaný rozpočet na celú stavbu.

Inžiniering

je súbor úkonov, ktorými dokážeme klienta odbremeniť od svojpomocného riešenia najmä administratívnych úkonov. Je výhodný pre obe strany.

Služba disponuje všetkými potrebnými skúsenosťami a vedomosťami, aby dokázala spoľahlivo vybaviť všetku administratívu.

Na druhej strane, vy ako klient nemusíte na vlastnú päsť prelúskať legislatívne podmienky a požiadavky na jednotlivé úkony, stačí vložiť dôveru do rúk odborníkom.

Myslíme tým zabezpečenie:

 • územného rozhodnutia
 • stavebného povolenia
 • kolaudačného rozhodnutia
 • stavebného dozoru
 • zmlúv potrebných k pripojeniu na inžinierske siete
 • povolenia k odstráneniu stavby
 • povolení potrebných na uskutočnenie stavby (napr. rozkopávkové povolenie)
 • odňatia pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu